top of page

PRIVACYBELEID

A. Inleiding

 1. De privacy van bezoekers van onze website is erg belangrijk voor ons en we doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid beschrijft wat we met uw persoonlijke gegevens doen.

 2. Als u bij uw eerste bezoek aan onze website instemt met het gebruik van cookies in overeenstemming met dit beleid, kunnen we cookies gebruiken telkens wanneer u onze site bezoekt.

B. Bron

Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal.

C. Verzamelen van persoonlijke informatie

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 1. Informatie over uw computer, waaronder uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;

 2. Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, waaronder de verwijzende bron, de duur van het bezoek, de bekeken pagina's en websitenavigatiepaden;

 3. Informatie zoals uw e-mailadres, dat u ons verstrekt wanneer u zich registreert op de site;

 4. Informatie die u invult wanneer u een profiel aanmaakt op onze website, zoals uw naam, profielfoto, geslacht, geboortedatum, relatiestatus, interesses en hobby's, opleidingsachtergrond en arbeidsverleden;

 5. Informatie zoals uw naam en e-mailadres, die u invoert om u te abonneren op onze e-mails en/of nieuwsbrieven;

 6. Informatie die u invoert wanneer u onze websitediensten gebruikt;

 7. Informatie die wordt gegenereerd wanneer u onze site gebruikt, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt;

 8. Informatie met betrekking tot aankopen die u doet, diensten die u gebruikt of transacties die u uitvoert op onze site, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens;

 9. Informatie die u op onze website publiceert met de bedoeling deze op het internet te publiceren, waaronder uw gebruikersnaam, uw profielfoto's en de inhoud van uw publicaties;

 10. Informatie die is opgenomen in communicatie die u per e-mail of via onze website naar ons verzendt, inclusief de inhoud en metadata daarvan;

 11. Alle andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Voordat u persoonlijke informatie over een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor de bekendmaking en verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.

D. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie die u ons via onze website verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina's van de site worden beschreven. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om:

 1. Onze website en ons bedrijf beheren;

 2. Onze website voor u personaliseren;

 3. Uw gebruik van de op onze website aangeboden diensten mogelijk te maken;

 4. U goederen te sturen die u op onze website hebt gekocht;

 5. U te voorzien van diensten die u op onze website hebt gekocht;

 6. U afschriften, facturen en betalingsherinneringen te sturen en uw betalingen te innen;

 7. U niet-marketingcommunicatie sturen;

 8. U e-mailberichten te sturen waar u uitdrukkelijk om hebt gevraagd;

 9. u onze nieuwsbrief per e-mail sturen, als u daarom hebt gevraagd (u kunt ons op elk moment laten weten dat u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen);

 10. Om u marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf of tot zorgvuldig geselecteerde bedrijven van derden waarvan wij denken dat die voor u interessant kan zijn, in de vorm van een publicatie of, als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, via e-mail of een vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk moment laten weten dat u geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen);

 11. Om statistische informatie over onze gebruikers aan derden te verstrekken (zonder dat deze derden op basis van deze informatie individuele gebruikers kunnen identificeren);

 12. Om verzoeken en klachten van of over u in verband met uw website te behandelen;

 13. Om de veiligheid van onze website te handhaven en fraude te voorkomen;

 14. Om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze website (inclusief toezicht op privéberichten die via de privéberichtenservice van onze website worden verzonden); en

 15. andere doeleinden.

Als u persoonlijke informatie aan onze website verstrekt met het oog op publicatie, zullen wij deze informatie publiceren en kunnen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met de toestemming die u ons geeft.

Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast in uw privacy-instellingen op de website.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing of die van andere derden.

E. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk lid van onze bedrijvengroep (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en elk van haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken:

 1. Voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn;

 2. In verband met huidige of toekomstige juridische procedures;

 3. Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie en kredietrisicovermindering);

 4. Aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa in ons bezit die wij willen verkopen (of overwegen te verkopen); en

 5. aan een persoon van wie wij redelijkerwijs aannemen dat hij of zij lid is van een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit voor de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie indien, naar onze mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit waarschijnlijk de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie zou eisen.

Tenzij anders bepaald in dit beleid, geven wij uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.​

F. Internationale gegevensoverdracht

 1. De informatie die we verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen in elk land waar we actief zijn, zodat we de informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

 2. De informatie die we verzamelen kan worden overgedragen naar de volgende landen die geen wetten voor gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig zijn aan de wetten die gelden in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.

 3. Persoonlijke informatie die u op onze website publiceert of voor publicatie indient, kan via het internet over de hele wereld beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik, goed of slecht, van deze informatie door derden niet voorkomen.

 4. U stemt uitdrukkelijk in met de overdracht van persoonlijke informatie zoals beschreven in deze Sectie F.

G. Bewaren van uw persoonlijke gegevens

 1. C

 2. Deze Sectie G beschrijft ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens, ontworpen om ons te helpen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.

 3. Persoonsgegevens die wij voor welk doel dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel of die doelen.

 4. Zonder afbreuk te doen aan sectie G-2, zullen we over het algemeen persoonlijke gegevens in deze categorieën verwijderen op de datum en het tijdstip die hieronder worden gespecificeerd:

  1. Dit type persoonsgegevens wordt verwijderd op de laatste vrijdag van elke maand.

 5. Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie G, bewaren we dossiers (inclusief elektronische dossiers) die persoonsgegevens bevatten:

  1. Voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn;

  2. Als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of potentiële juridische procedures; en

  3. Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie en kredietrisicovermindering).

H. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

 1. We nemen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

 2. We slaan alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt op beveiligde servers op (beveiligd met een wachtwoord en firewall).

 3. Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden gedaan, worden beschermd door encryptietechnologieën.

 4. U erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en dat wij de veiligheid van uw gegevens die via het internet worden verzonden niet kunnen garanderen.

 5. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u zich identificeert op onze website).

I. Wijzigingen

Van tijd tot tijd kunnen we dit beleid bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. We kunnen u op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid via e-mail of via de privéberichtendienst van onze website.

J. Uw rechten

U kunt ons vragen u alle persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u hebben; de overdracht van dergelijke informatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

betaling van een vergoeding (200 Zwitserse frank); en

het verstrekken van voldoende bewijs van uw identiteit (voor dit doel accepteren we meestal een notariële fotokopie van uw paspoort plus een originele kopie van een energierekening met uw huidige adres).

We kunnen de door u gevraagde persoonlijke gegevens bewaren voor zover dit wettelijk is toegestaan.

U kunt ons te allen tijde vragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

In de praktijk zult u vooraf uitdrukkelijk instemmen met ons gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden of zullen wij u de mogelijkheid bieden om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden.

K. Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden en informatie daarover. Wij hebben geen controle over deze sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of praktijken.

L. Informatie bijwerken

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

M. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen "permanente" of "sessiecookies" zijn: een permanente cookie wordt door de browser opgeslagen en blijft geldig tot de vervaldatum, tenzij de gebruiker deze voor die datum verwijdert; een sessiecookie verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de browser wordt afgesloten. Cookies bevatten over het algemeen geen informatie waarmee een gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd, maar de persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die in de cookies is opgeslagen en via de cookies is verkregen. Op onze website gebruiken we alleen sessiecookies en permanente cookies.

 1. De namen van de cookies die we op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, worden hieronder beschreven:

  1. We gebruiken Google Analytics en Adwords op onze website om: een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt/ gebruikers te volgen terwijl ze door de website navigeren/ het gebruik van een website te verbeteren/ het websitegebruik te analyseren/ de website te beheren/ fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren/ de website voor elke gebruiker te personaliseren/ inzicht te krijgen in de geografische herkomst van verbindingen met de website;

 2. In de meeste browsers kunt u cookies weigeren of accepteren. Met

  1. met Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren door de vervangende instellingen voor cookiebeheer te gebruiken die beschikbaar zijn door te klikken op "Extra", "Internetopties", "Vertrouwelijkheid" en vervolgens op "Geavanceerd";

  2. met Firefox (versie 24) kunt u alle cookies blokkeren door te klikken op "Extra", "Opties", "Privacy" en vervolgens "Persoonlijke instellingen gebruiken voor geschiedenis" te selecteren in het vervolgkeuzemenu en "Cookies van websites accepteren" uit te vinken; en

  3. met Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren door naar het menu "Personaliseren en beheren" te gaan, vervolgens te klikken op "Instellingen", "Geavanceerde instellingen weergeven" en "Inhoudsinstellingen" en vervolgens "Voorkomen dat sites gegevens vastleggen" te selecteren in de kop "Cookies".

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op het gebruik van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

 1. U kunt cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen. Bijvoorbeeld

  1. met Internet Explorer (versie 10) moet u het cookiebestand handmatig verwijderen (instructies hiervoor vindt u hier http://support.microsoft.com/kb/278835);

  2. met Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door te klikken op "Extra", "Opties" en "Privacy", vervolgens "Persoonlijke instellingen gebruiken voor geschiedenis" te selecteren en te klikken op "Cookies weergeven" en vervolgens op "Alle cookies verwijderen"; en

  3. met Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door naar het menu "Personaliseren en beheren" te gaan, vervolgens te klikken op "Instellingen", "Geavanceerde instellingen weergeven" en "Browsegegevens verwijderen", vervolgens "Cookies en modulegegevens van andere sites verwijderen" en vervolgens op "Browsegegevens verwijderen".

 2. Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op het gebruik van veel websites.

Version 1.0 - Februari 2024

Privacybeleid

bottom of page